Spar penger med ny varmtvannsbereder!


En ny 200l. Varmtvannsbereder med skumisolasjon kan spare deg for opptil 500kWh pr. år i forhold til en gammel bereder med vanlig isolasjon ifølge SINTEF, og har du en blå eller oransje varmtvannsbereder i boligen din, er sannsynligheten stor for at du har et stort og unødvendig varmetap og kort resterende levetid på berederen.

En eldre varmtvannstank vil etter hvert ikke ha samme effekt som en ny modell. Dette kan medføre risiko for bakterieoppblomstring av farlige bakterier slik som Legionella. Nye varmtvannsberedere har en bedre effekt og klarer å opprettholde en temperatur i tanken som forhindrer oppblomstring av denne type bakterier.

En annen viktig ting å tenke på, er risikoen for lekkasje. Når vannskader oppstår, får det ofte store følgekonsekvenser!

En varmtvannsbereder har gjerne en teknisk levetid på 30 år, men anbefalt brukstid er omkring 20 år. Derfor bør varmtvannsberederen skiftes ut før en evt. lekkasje oppstår og før teknisk levetid er ute. Dersom du observerer rust på varmtvannsberederen din, bør du kontakte rørlegger for å vurdere hvorvidt denne bør skiftes ut eller ikke. Kanskje kan det bare være et behov for utskiftning av en del eller pakning, men ofte er det mer lønnsomt å skifte hele berederen, da rust kan spre seg til koblinger og ledninger og det vil være fare for kortslutning og brann.


Vi i Frantzen Rør AS har til enhver tid en fast pris på utskiftning av varmtvannsbereder. Vi har et samarbeid med Kjellemyr Elektro AS som er en offentlig godkjent elektroinstallatør.

Se også vår tilbudsside: Tilbud

Ta kontakt med oss på tlf.: 454 03 596 eller mail: post@frantzenror.no 


Ny OSO Hotwater varmtvannsbereder inkl. elektroarbeider: kr. 13.490,- inkl. MVA